Eerste| Vorige| Omhoog| Volgende| Laatste
Het ongedwongen kind - Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8 jaar  [Helping Young Children Flourish] (1989)
Afbeelding Voorkant Boek Gegevens
Auteur
Aletha Solter
Genre Opvoeding Kleine Kinderen
Publicatiedatum juni 2004
Medium Paperback
Uitgever De Toorts BV
Taal Nederlands
Informatie
Ouders en andere opvoeders die willen begrijpen wat zich bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal afspeelt, zullen dit boek geboeid lezen en daarna met meer ontspanning en plezier het kind tijdens de bijna tien eerste opvoedingsjaren begeleiden. Pas als je begrijpt wat er zoal kán meespelen, is het mogelijk grenzen te stellen én ruimte te geven aan het uiten van emoties.

Aletha Solter, ontwikkelingspsychologe, verstaat als geen ander de kunst om datgene wat na wetenschappelijk onderzoek over jonge kinderen duidelijk is geworden, te combineren met ervaringen van haarzelf en andere ouders. Op begrijpelijke wijze weet zij uit te leggen hoe je in de dagelijkse praktijk als ouder of andere opvoeder het beste met jonge kinderen in bepaalde situaties kunt omgaan.

Zo kun je uit dit boek onder meer leren:
• hoe je zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander kunt stimuleren;
• welke effectieve alternatieven er voor straffen en belonen zijn;
• hoe je je kind over angsten heen kunt helpen;
• wat te doen bij jaloersheid tussen broertjes en zusjes;
• welke oplossingen er zijn voor bedtijdproblemen;
• hoe je het beste op drift- en huilbuien kunt reageren;
• hoe je kinderen kunt ondersteunen in de ontwikkeling van hun intelligentie.

Wie zijn kind een mooie toekomst wil geven, kan beginnen met zichzelf dit mooie boek te gunnen.
Product Gegevens
ISBN 9060208013
Aantal pagina's 248
Richtprijs 16,50 €
Origineel Gegevens
Originele Titel Helping Young Children Flourish
Originele Taal Engels
Origineel Publicatie Jaar 1989
Opmerkingen
Ouders en opvoeders die inzicht willen krijgen in wat er bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal speelt, zullen dit boek geboeid lezen en daarna met meer ontspanning en plezier het kind tijdens de eerste opvoedingsjaren begeleiden. Pas als je begrijpt wat er zoal kan meespelen, is het mogelijk grenzen te stellen en ruimte te geven aan het uiten van emoties. Aletha Solter verstaat als geen ander de kunst om datgene wat na wetenschappelijk onderzoek over jonge kinderen duidelijk is geworden, te combineren met ervaringen van haarzelf en andere ouders. Op begrijpelijke wijze legt zij uit hoe je in de dagelijkse praktijk het beste met jonge kinderen in verschillende situaties kunt omgaan.
Aletha Solter, ontwikkelingspsycholoog, zet zich al ruim 20 jaar enthousiast in om ouders en beroepskrachten in vele landen op een effectieve manier te ondersteunen met haar boeken, lezingen en website. Zij was en blijft sterk gemotiveerd door het besef dat de kinderjaren een basis zijn voor het leven en maakt dit duidelijk op een manier die opvoeders stimuleert zelf te denken, te proberen, te doen.