De Houvastvisie verwoord...

Afspraken en regels.
Hier kun je al je vragen, suggesties en op- of aanmerkingen over de site en/of het forum kwijt.
Neem even de moeite om dit door te nemen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Houvast-team
Berichten: 573
Lid geworden op: 11 okt 2003, 23:42

De Houvastvisie verwoord...

Bericht door Houvast-team » 08 aug 2006, 12:17

We hebben binnen de teamgroep eens verder nagedacht over hoe we de HV-visie het best kunnen omschrijven en hoe deze geëvolueerd is tov de beginsituatie...


I. De basisuitgangspunten van Houvast zijn nog onveranderd tov in het begin van Houvast:

"We willen continuiteit verzekeren in het uitoefenen v onze kerntaken (1) en deze gratis blijven aanbieden naar onze doelgroep (2) toe.
Enkele basispeilers (3) vormen hierbij de leidraad in de HV-werking"

De informatie is uitgebreid beschreven op de site; Hieronder nog effe samengevat:

1. Doel / Kerntaken
 • * informatie (statische pagina's)
  * dienstverlening (beschikbaar stellen forum)
  * communicatie (forum en chatroom)
  * ontspanning (uitstappen en lichte rubrieken)


2. Doelgroep

Vzw houvast richt zich enkel tot alleenstaande ouders.
 • * Iedereen die dagelijks of periodiek mee instaat voor de opvoeding of zorg voor kinderen en niet samenleeft met de andere ouder van die kinderen .
  * Of, om het vanuit de positie van de kinderen te bekijken: de mensen die zij beleven of ervaren in een opvoedings- en/of gezagspositie, behoren tot onze doelgroep.
  * Vzw houvast richt zich ook tot die ouders die op één of andere manier belet worden deze opvoedingstaak uit te oefenen..


3.Basispeilers
 • * Laagdrempeligheid
  * Pluralisme
  * Respect voor elkaars mening
  * Anonimiteit leden
  * Inspraak
  * Democratische besluitvorming
  * Géén belangengroep
  * Géén datingsite


II. Toch evolutie waarneembaar..

Niettegenstaande we nog steeds dezelfde basisdoelstellingen nastreven, toch merken we dat er een zekere evolutie bestaat in de Houvast-gemeenschap waardoor we een aantal accentverschuivingen kunnen waarnemen..

Origineel zijn we gestart met een groep mensen allemaal alleenstaande ouders, die elkaar (oorspronkelijk) niet kenden maar die elkaar vonden vanuit de problematiek rond scheiding, opvoeding,..
Ondertussen zit een groot deel van ons publiek al een gans eind verder in de tunnel, sommigen al op het terras na de tunnel.. maar door de ontstane vriendschappen blijft het grootste deel van dat publiek toch op Houvast waardoor we een meer heterogene groep krijgen.

Deze situatie geeft een aantal gevolgen:

1. Evolutie steungroep naar vriendengroep

We merken dat we van een originele steungroep (misschien vaak karakter van een zelfhulpgroep) voor een stuk evolueren in een vriendengroep. Dit heeft positieve kanten maar ook enkele risico’s (rivaliteit, wisselende coalities, jaloersheid etc.)
We merken ook hoe dit een invloed heeft op de postings en reacties op het forum; Vele mensen kennen elkaar wat beter, kennen elkaars achtergrond en reageren dan ook anders.

2. Klaar voor nieuwe relatie..

We merken ook dat er steeds meer mensen uit ons publiek zijn die in een nieuwe fase in hun leven gekomen zijn en de deur terug openzetten voor een nieuwe partner.. We worden meer en meer geconfronteerd met nieuwe relaties (intern of extern) waardoor de indruk zou kunnen gewekt worden dat HV stilaan evolueert naar een dating-gebeuren.. Ondanks het feit dat we het enkel kunnen toejuichen dat mensen mekaar vinden willen we er toch zeker over waken dat Houvast niet zou afglijden tot een dating site waar een nieuwe relatie vinden het primaire doel is..
Uiteraard is het evenwel zo dat naarmate de houvast-gemeenschap toeneemt er steeds meer mensen zullen zijn die al verder zijn in het 'verwerkingsproces' met een verhoogde kans op koppeltjes tot gevolg..

3. Evolutie in de uitjes

Doordat mensen geëvolueerd zijn, verandert ook het karakter van de uitjes. Regelmatig worden uitjes geafficheerd waar bvb kinderen geweerd worden. Ondanks het feit dat we dit ervaren als tegenstrijdig de grondgedachten van Houvast zijn we er ons toch van bewust dat de sturing vanuit de vzw, vanuit de teamgroep hierop eerder minimaal is (behalve dan de door HV zelf georganiseerde uitjes, de familiedag en de fuif).


III. Enkele nieuwe betrachtingen..

Dit alles resulteert in enkele belangrijke betrachtingen voor het team:

1. In de eerste plaats willen we erover waken dat Houvast laagdrempelig blijft en een plaats blijft waar de nieuwelingen en zij die nog aan het begin van de tunnel zitten een warme plek blijven vinden een plaats waar ze steun en warmte vinden.
We willen erover waken dat iedereen zich betrokken voelt en dat 'nieuwelingen' zich geen buitenstaanders voelen t.o.v. 'de anciens' die mekaar al wat beter kennen.

2. We waarderen de vriendschappen die via Houvast ontstaan en zijn blij via Houvast mensen de kans te geven om nieuwe contacten te leggen maar zullen er altijd blijven over waken dat we nooit afglijden in een sfeer van dating. We hopen dan ook dat iedereen meehelpt om Houvast in die zin voor te stellen naar potentiële nieuwe mensen. Wanneer HV vooral als ontmoetingsplaats gezien en gepercipieerd wordt, bestaat het risico dat we op termijn vooral mensen aantrekken die komen om andere mensen te ontmoeten, niet meer omwille van onze totaalaanpak. En dan zitten we dicht bij wat bvb ontmoetingsreizen of zo doet, terwijl we in onze visie veel meer dan dat wilden zijn.

3. We trachten binnen onze mogelijkheden te waken over de sfeer van de uitjes: Het is onze wens dat er een evenwicht bestaat tussen uitjes met en zonder kinderen en we hopen ook dat de uitjes die via Houvast georganiseerd worden zoveel mogelijk zich richten tot de Houvast-mensen zelf (dus zo weinig mogelijk externen). Aangezien onze mogelijkheden hierin beperkt zijn rekenen wij op de organisatoren van de uitjes om hieraan mee te werken.

Het is duidelijk dat dit een zeer interessant gegeven is en dat we graag jullie mening hieromtrent willen kennen. Het wordt alvast een belangrijke "startoefening" met de hernieuwde bestuursgroep in Oktober.

Beste groeten,

Het Houvast-team.

Plaats reactie