Houvast vzw, een houvast wanneer je voor de opvoedingstaak van je kind(eren) alleen komt te staan.

HOUVAST vzw is opgericht voor en door alleenstaande ouders.

Hiermee bedoelen we moeders en vaders die hun kind(eren) niet samen met de andere ouder opvoeden en dus op de één of andere manier alleen instaan voor de opvoeding van hun kinderen.
Indien plots zo'n situatie ontstaat doordat een partner wegvalt na relatiebreuk, scheiding of overlijden, dan moet je bovendien de zorg voor je kind(eren) combineren met het verwerken van het verlies van je partner.

Dat lijkt vaak een berg die op je neerstort, waarbij je een pak emotionele en praktische vragen kan hebben.

Voor anderen is alleenstaand ouderschap een bewuste keuze, maar ook zij kunnen worstelen met vragen en/of twijfels.

Houvast vzw is opgericht om steun te bieden aan alle alleenstaande ouders.
De vereniging is niet politiek of religieus geïnspireerd of gebonden.

Wie meer informatie wil over de werking van de vzw Houvast, of interesse heeft om mee te werken, kan voor informatie steeds terecht bij het team.