Wie waren wij?

Houvast vzw was een vereniging voor en door alleenstaande ouders die informatie, dienstverlening, communicatie en ontspanning biedt en die een houvast wil zijn voor alle alleenstaande ouders, NSG's en hun kind(eren). Wij maakten geen onderscheid tussen ouders die hun kind(eren) altijd, vaak, soms, zelden of nooit zien.
Een vzw die respect had voor het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Houvast vzw was geen belangengroep. Ze respecteerde ieders beleving of verhaal, zonder onderscheid van leeftijd, samenlevingsvorm, geloof, geslacht, situatie, of welk kenmerk dan ook..
Wij waren allesbehalve een datingsite, wie enkel afspraakjes wil maken, hoorde bij ons niet thuis!

Hoe het begon ...

Eind 2002 zijn we gestart met een groep, allemaal alleenstaande ouders, die elkaar (oorspronkelijk) niet kenden,
 maar die elkaar vonden vanuit de problematiek rond scheiding, opvoeding,..
Lees hier meer.


De 'Houvasttunnel'

Chicane , één van de leden van Houvast, heeft de bedoeling van de vereniging heel treffend verwoord.
Lees hier zijn verhaal.


Getuigenissen

Lees hier de verhalen van leden.