Historie

Historie

Eind 2002 kwamen een groep alleenstaande ouders samen, om de problematiek rond het vinden van steun, informatie verkrijgen en contact kunnen vinden met andere alleenstaande ouders, te bespreken met elkaar.

Uit diverse overwegingen werd beslist hiervoor een nieuwe vzw op te richten.
Na veel wikken en wegen werd als naam voor deze vzw 'HOUVAST' voorgesteld, en door iedereen goed bevonden.

Tevens werd uit diverse voorstellen het huidige logo uitgekozen.

Begin 2003 was de nieuwe 'Houvast vzw' een feit, met een totaal nieuwe website met enerzijds heel wat statische informatie en anderzijds een heus forum, dat een ontmoetings- en discussieplatform werd voor alleenstaande ouders.

Voor de lancering van de werking werd een folder gemaakt en verspreid via CLB, CAW, politiekantoren, Gezinsbond, enz... De vzw werd ook aangekondigd middels een persbericht.

De website werd begin maart 2003 opengesteld en geïntroduceerd aan de diverse zoekmachines.

Op de website stonden links diverse verwijzingen naar de statische pagina's en info over de vzw.
In het midden was een ruimte voorzien voor een kernachtig uitgedrukte uitleg over onze missie.
Rechts vond je de verwijzingen naar ons forum, chat, geplande 'uitjes', kalender, enz...

Het forum, wat beschouwd werd als het belangrijkste onderdeel van de website,
was opgedeeld in diverse rubrieken, naargelang de onderwerpen, openbaar voor iedereen of enkel na registratie.