Ook kinderopvang ontsnapt niet aan stijgende prijzen!

30-10-2022

Worden alle créches duurder vanaf januari? En hoeveel dan precies?

De prijzen blijven stijgen. Ook de kinderopvang ontsnapt er niet aan, maakte de Vlaamse overheid vandaag bekend. En dat terwijl er beslist is om het Groeipakket niet volledig te indexeren. Ouders maken zich zorgen.
Geldt de prijsstijging voor alle crèches? En hoeveel duurder wordt kinderopvang nu juist?  

Gilles Liesenborghs
Vrijdag 28 oktober 2022

  Geldt de prijsstijging voor alle crèches?

  Nee, maar wel voor de meeste. "Heel concreet gaat het ongeveer over 75 procent van de opvangplaatsen, namelijk degene waar je betaalt volgens inkomen", legt Nele Wouters van Opgroeien (het vroegere Kind en Gezin) uit. Het gaat dus enkel om crèches die de hoogst mogelijke subsidie ontvangen van de overheid en waar de prijs variabel is afhankelijk van je inkomen. De prijsstijging hoeft niet te verrassen, zegt Wouters: "Op die plaatsen wordt er elk jaar een indexering doorgevoerd vanaf januari." Alle andere opvangplaatsen, zowel degene zonder subsidies als degene met een basissubsidie, mogen zelf hun prijs bepalen en beslissen dus zelf of ze een prijsstijging doorvoeren.

  Hoeveel duurder wordt het nu juist?

  De prijsverhoging zal gewoon de index volgen. Dat betekent dat de tarieven zullen stijgen met net geen 10 procent. "Als je dus nu tot een kwetsbaar gezin behoort en 5 euro betaalt voor dagopvang, dan komt daar vanaf januari ongeveer een halve euro bij", verduidelijkt Wouters. Het minimumtarief zal volgend jaar 6 euro bedragen, het maximum ligt op 33,31 euro. Dat komt overeen met een prijsstijging tussen de 0,53 en 2,94 euro per dag.

  Naast het gewone dagtarief kan een crèche ook extra kosten aanrekenen voor bijvoorbeeld luiers of energieverbruik. Of ook deze prijzen zullen stijgen, vindt Wouters moeilijk om in te schatten: "Er zijn nog plannen uit de politiek om het energieverbruik van de crèches te compenseren, dus dat valt nog even af te wachten. Sowieso beslissen de opvangplaatsen zelf hoeveel ze voor die extra's aanrekenen, maar het moet wel altijd vermeld staan in het contract dat je tekent als ouder."

  Veel lonen stijgen in januari fel door de indexering. Gaat dat de prijs nog verder opdrijven?

  Welk tarief je moet betalen, blijft afhankelijk van je inkomen. Om je inkomen te bepalen wordt er steeds gekeken naar het laatst beschikbare document bij de FOD Financiën, bijvoorbeeld je laatste belastingaangifte. Met andere woorden: als je loon indexeert in januari, heeft dat niet tot gevolg dat je ook meteen in een hogere loonschaal zal terechtkomen. Vanaf het moment dat je kind is ingeschreven blijf je bovendien in dezelfde schaal zitten. Je loon wordt dus niet jaarlijks herbekeken. "Ook als je plots meer gaat verdienen omdat je bijvoorbeeld promotie hebt gekregen, blijft je tarief gebaseerd op de loonschaal waar je oorspronkelijk toe behoorde", zegt Wouters.

  Het systeem houdt wel rekening met een onverwachte tegenvaller: "Stel dat je volgend jaar ontslagen wordt of om een of andere reden terugvalt op een lager inkomen, kan je dat wel aankaarten. En dan zal je in principe extra ondersteuning genieten."

  Kan je dan ook meer aftrekken van de belastingen?

  Vandaag kan je als ouder tot 14 euro per dag en per kind inbrengen als belastingvermindering voor aanslagjaar 2022. Ook dat bedrag indexeert in principe volgend jaar. Voor aanslagjaar 2023 zou dat dus normaal 15,4 euro worden. Een belangrijke nuance in heel het verhaal, vindt Wouters: "Mensen kijken altijd naar wat iets vandaag kost, maar vergeten soms dat je twee jaar later een deel recupereert via de belastingen."

  Bron: Het Nieuwsblad