20 jaar Houvast vzw -> 2.0

06-01-2023

Houvast vzw 2.0

Hierbij stellen we jou graag Houvast vzw 2.0 voor:
- vernieuwd uiterlijk
- verfrissend
- dynamischer
- actueler dan ooit


Houvast vzw bestaat al 20 jaar en heeft dus al een hele evolutie meegemaakt in de echtscheidingsproblematiek.
Wie herinnert zich niet de 'gestencileerde' formulieren voor de toekenning van het hoederecht, waarbij men enkel nog de naam van de vrouw diende in te vullen.
Bezoekrecht en bi-locatie waren toen nog gangbare begrippen.
Van 'gezamenlijk ouder gezag' was nauwelijks sprake. 
Toen waren (V)echtscheidingen nog schering en inslag!

De hoofdzakelijkste veranderingen in de echtscheidingsproblematiek die er over de jaren heen zijn gekomen, zijn vooral naar de kinderen toe zeker positief!

Wat ook zeer veel veranderd is, is de manier waarop men informatie zoekt, vindt en leest: Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, Whatsapp, e.d.m. zijn kanalen waar men gretig gebruikt van maakt om in contact te komen/blijven met lotgenoten, gelijkdenkenden, ...

Zo is het forum, wat lange tijd, voor velen, het enige 'venster' op de wereld was, voorbijgestreefd door die moderne en veel snellere en directe wijze van communiceren.

Mede daardoor hebben we gekozen om ons vooral te focussen op die kanalen, en werd de website aan een grondige 'opknapbeurt' onderworpen.

De vernieuwing houdt in dat we het nieuws over de echtscheidingsproblematiek zeker blijven volgen doch voor correcte informatie doorverwijzen naar de diverse officiële instanties die duidelijke en up-to-date informatie verstrekken.

Wij hopen dat we hiermee tegemoet komen aan de noden van de leden en dat zij ook hier hun weg vinden naar de correcte informatie alsook de ontspanningsmogelijkheden die geboden worden.

Het Houvast-team.