HOUVAST vzw verdwijnt maar blijft bestaan op Facebook

01-01-2024

Als team van Houvast willen we jullie informeren over een belangrijke beslissing die we genomen hebben. Na zorgvuldige overweging en met een gevoel van dankbaarheid voor de tijd die we samen hebben gedeeld, hebben we besloten om de vzw stop te zetten.
Dit besluit is niet lichtvaardig genomen en is het resultaat van verschillende uitdagingen waarmee we de afgelopen tijd te maken hebben gehad, zoals een afname in betrokkenheid en inzet, grotendeels door de gewijzigde manier van communiceren.
We begrijpen dat velen van jullie waardevolle vriendschappen en ondersteuning hebben gevonden binnen Houvast, en daardoor is het met gemengde gevoelens dat we deze aankondiging doen.
We willen iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van Houvast en heeft bijgedragen aan het welzijn van 'alleenstaande ouders en hun kinderen'.
De herinneringen en relaties die hier zijn opgebouwd, zullen altijd een speciale plaats hebben in onze gedachten en harten.
Hoewel Houvast als vereniging stopt, hopen we, of zijn we er eerder zeker van, dat de banden die jullie hebben gesmeed, blijven bestaan. We moedigen iedereen aan om contact te houden en elkaar te blijven ondersteunen, zelfs buiten de grenzen van de officiële organisatie.
In de komende weken zullen we de nodige stappen ondernemen om de vereniging op een geordende manier af te sluiten, zoals in de statuten staat beschreven.
De pagina alsook het 'besloten forum' op facebook blijven wel verder bestaan.
Nogmaals, bedankt aan iedereen die op één of andere wijze heeft meegewerkt, voor en/of achter de schermen, aan Houvast.
Het is een waar genoegen geweest om deel uit te maken van jullie levens.
Met warme groeten,
Het Houvast-team