Onderzoek: week-om-week regeling erg populair.

06-06-2023

Onderzoek: "Week-om-weekregeling voor kinderen na scheiding van hun ouders is in ons land gebruikelijker dan elders"

Het aandeel van het zogenaamde verblijfsco-ouderschap stijgt niet alleen, België torent ook boven het Europees gemiddelde uit. Dat concludeert een onderzoek van de Universiteit Antwerpen (UA). "De week-om-weekregeling na een scheiding is bij ons gebruikelijker dan in andere landen", weet professor Dimitri Mortelmans (UA). "De regeling waarbij de kinderen beurtelings bij elk van de ouders verblijven, won in ons land de voorbije decennia sterk aan populariteit."

In België zit het aandeel van verblijfsco-ouderschap op 30,4 procent. In 1995 was dat 6,5 procent. Het Europees gemiddelde is vandaag 21,1 procent. "Al is de regeling nog niet de absolute norm", zegt collega Elke Claessens (UA), want 40 procent van de kinderen met gescheiden ouders verblijft uitsluitend bij de moeder, en 13,9 procent voornamelijk bij de moeder.

Hoger opgeleid
Aan de andere kant zien de onderzoekers dat 6,3 procent uitsluitend en 10,3 procent voornamelijk bij de vader verblijft. Die cijfers liggen dan weer opvallend lager dan het Europese gemiddelde. Ouders in verblijfsco-ouderschap zijn verder opvallend vaker hoger opgeleid. "Ondanks de juridische omkadering is het fenomeen dus niet helemaal losgekoppeld van een sterkere onderwijspositie", aldus Claessens.

De reden voor de stijgende trend is volgens de onderzoekers terug te vinden in de wetgeving. "Wanneer het over de verblijfsregeling van het kind gaat, is België een opmerkelijk geval", aldus professor Mortelmans. "Sinds 2006 is het een van de enige Europese landen waar rechters verplicht zijn gelijkmatig verdeeld verblijf als eerste optie te overwegen indien de ouders onderling geen consensus bereiken over de verblijfsregeling."

Voordelig voor ouders en kinderen
In wetenschappelijke kringen woedde lang het debat over het nut van die week-om-weekregeling, maar studies zouden uitwijzen dat verblijfsco-ouderschap voordelig is voor zowel kinderen als ouders. Het hoogste aandeel verblijfsco-ouderschap, waarbij het kind tussen één en twee derde van de tijd bij een van de ouders woont, vind je in Zweden, waar 56 procent van de kinderen uit gescheiden huishoudens afwisselend bij elke ouder verblijft. Denemarken volgt op de tweede plaats met 38 procent en Frankrijk zit op 31,4 procent.

Bron: Belga